Germán Hayeck Blanco beken lehen edizioa

by | Oct 20, 2022 | Berriak

Bekaren bidez, baliabide ekonomiko mugatuak eta espediente ona dituzten Bilboko Ingeniaritza Eskolako ikasleei masterra egiten lagundu nahi zaie atzerrian, ingeniaritzaren arloan ospe handia duten unibertsitateetan.

DIRU-ZUZKIDURA: 3.000 €

Helmugako unibertsitateak ikaslea onartzen duenean entregatu behar da.
Beka ikasleak jaso ditzakeen beste beka ofizial batzuen osagarri izan daiteke.
Edozein arrazoirengatik ikasleak egonaldia egiten ez badu, itzuli egin beharko du eta puntuazio handiena duen hurrengo ikasleari emanen zaio.

Eskaerak: formatu digitalean aurkeztu behar da e-mail bidez artelan_barturen@.eus helbidera

– NANaren fotokopia
– Ikasketa-espedientearen kopia
– Motibazio-gutuna:

Norberaren aurkezpena:

 • Ingeniaritza bat eta zehazki masterra ikasteko motibazioa
 • Helmugako unibertsitatearen aurkezpena
 • Eskolako irakasle baten gomendio-gutuna
 • Familiaren dirusarreren aitorpena (familia errentaren aitorpenaren kopia)

Egutegia:

 • 2022ko iraila/urria: Urtero Eskolan egiten den Mugikortasunari buruzko Jardunaldian beka aurkeztea.
 • 2023ko otsailaren 1a: ikasleek beren merezimenduen arabera nora joan daitezkeen ebatzi ondoren. Eskaerak aurkezteko epea irekitzea.
 • 2023ko martxoaren 1a: eskaerak aurkezteko epearen amaiera.
 • 2023ko apirilaren 1a: beka emateko ebazpena.
 • 2023ko maiatza: Germán Hayeck Blanco beka emateko ekitaldia.
 • 2023/24 ikasturtea: Atzerriko unibertsitatean beka jaso duen lehen ikaslea.

Eskaeren ebaluazioa:

 • Eskaeren ebaluazioa:
  -10en gaineko puntuazio-irizpidea:
  -Diru-sarreren/beharraren deklarazioa: 4/10
  -Espediente akademikoa: 3/10
  -Motibazio-gutuna: 1/10
  -Elkarrizketa: 1/10
  -Destinoko unibertsitatea/Aukera: 1/10
 • Puntuazio osoan berdinketarik izanez gero, 1. irizpideko puntuazio handienaren arabera ebatziko da, gero 2.a eta horrela hurrenez hurren.
 • Eskaera kopuru handia jasoz gero, elkarrizketa pertsonala gainerako irizpideetan nota altuena lortu duten 3 ikasleei bakarrik eginen zaie.
 • Ebaluazio batzordearen erabakiak apelaezinak izanen dira.